„Rozšiřovat základní principy přátelství, lásky a pravdy mezi lidmi, posilovat je v lásce k Bohu a jejich sousedům a učit je, že slova nestačí, ale že tato učení musí být uvedena do činnosti, aby tak každý mohl být schopen přispět ke zlepšení a zdokonalení lidstva „

Řád se snaží prostřednictvím svých učení pomáhat svým členům po celý život a dát jim životní postoj, který si každý může vzít s sebou ve svém každodenním životě.

Hlavním cílem řádu je jak etický, tak humanitární cíl. Etický pro jednotlivce a humanitární pro místní, národní a mezinárodní – mimo řád.

Zakladatelé Řádu považovali etický přístup k životu za nezbytnou součást doktríny řádu. Životní postoj, který umožňuje svým členům nejen usilovat o hmotnou existenci, ale také usilovat o etický přístup.

Nestačí proto, aby člen řádu považoval etiku řádu za něco teoretického. Je důležité, aby si člověk – podle etiky Řádu – osvojil životní postoj, který charakterizuje jeho každodenní život. Odd Fellow BY Měl být znám svým způsobem a skutky.

Odd Fellow The Order staví svou práci na lidskosti a lásce na základě svých učení přátelství, lásky a pravdy.

Svět se změnil. A musíme věřit, že výše uvedené zásady jsou stále základem společnosti, kterou musíme budovat. Všichni toužíme po úplném naplnění zákona o charitě. Konečným cílem Odd Fellow Order bylo splnit tento zákon – a stále je -.

 

„Slouží nejlépe, což slouží ostatním!“

 

Extrudovaná a humanitární práce sahá od místní pomoci po nemocné, staré, osamělé nebo slabé společenství až po každoroční darování několika milionů korun na humanitární účely.

Odd Fellow Symbol a motto Řádu je řetěz tří spojených ok, které vyjadřují požadavek projevovat přátelství, lásku a pravdu ve všech záležitostech života.
Slova nestačí. Skutečnou prací Odd Fellow je tedy převést tři malá slova do akce.