Řád Odd Fellow je společenství, které klade důraz na svobodu a čest osob, které usilují o uskutečňování ušlechtilých lidských cílů a hodnot ve společnosti založených na zásadách a důvěryhodnosti. Řád je mezinárodně rozšířený a symbol tří spojených článků řetězu znamená Přátelství, Lásku a Pravdu. Věříme, že pravý duch nezištného přátelství a pravá bratrská láska mají očistnou schopnost pro rozvoj  a naplňování principů a zákonů řádu. Scházíme se pravidelně na shromážděních k výměně myšlenek a přátelskému posezení, jako ke kompenzaci, nebo k doplňku našeho zaměstnání a rodinného života. Rozšíření řádu je možné po pečlivém výběru osob hledajících. Cesta našich bratří není řízena náboženstvím, ani jinou formou víry. Společná práce a plnění našich cílů nás spojuje v lóžích na planetě zemi. Řád očekává od svých členů, aktivní přístup ve dvou směrech:
  • pracovat dovnitř se sebou
  • pracovat pro naše blízké lidi
Tyto dvě funkce by se měly navzájem stimulovat a být vyjádřeny radostí pomáhat druhým. Jinými slovy, zvýšit lidský charakter. Proto jsme od prvopočátku spojeni s následujícími přikázáními:
  • navštěvovat nemocné,
  • pomáhat potřebným
  • pochovávat mrtvé
  • vzdělávat sirotky
Samozřejmě, víme, že v naší moderní době veřejnost převzala většinu z toho, co bylo právě zmíněno, přesto : “Když člověk chce uspět v zlepšení sama sebe a dosáhne prvního cíle, musí se v první řadě starat o to, aby pokračoval po stejné cestě, na kterou se vydal . Toto je tajemství veškerého základního umění. Každý, kdo nemůže dojít ke svému vlastnímu smíření, jen si myslí, že může pomoci někomu jinému. “   Přátelství Získáváte novou rodinu v členech vaší Lože a rozsáhlé síti bratrů a sester po celém světě. Spojením Odd Fellows se svými přáteli vám to pomůže dát hlubší smysl a smysl vašemu přátelství. Jsme různorodá organizace a máme členy všech náboženství, ras, pohlaví, povolání a schopností s více než 600 000 členy ve více než 10 000 chatách ve 30 zemích. Láska Historické velení Odd Fellows je „navštěvovat nemocné, zbavit se úzkosti, pohřbívat mrtvé a vzdělávat sirotky“. Dostanete aktivní roli v pomoci vaší komunitě a dát světu být lepším místem. Místní chaty pomáhají svým komunitám jakýmkoli způsobem a jsou sjednoceny ve větších projektech. Pravda Staňte se součástí HISTORIE a MYSTERY. Jako Odd Fellows se stanete členem jednoho z nejstarších a největších bratrských řádů světa. Rituály, symboly a stupně jsou navrženy tak, aby „povznášely a zlepšovaly charakter lidstva“. Tím, že si tyto lekce odnesete v srdci, stanete se lepším člověkem a zase pomáháte učinit svět kolem vás lepším místem.  

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU