Poslání řádu

Řád Odd Fellow je společenství, které klade důraz na svobodu a čest osob, které usilují o uskutečňování ušlechtilých lidských cílů a hodnot ve společnosti založených na zásadách a důvěryhodnosti. Řád je mezinárodně rozšířený a symbol tří spojených článků řetězu znamená Přátelství, Lásku a Pravdu. Věříme, že pravý duch nezištného přátelství a pravá bratrská láska mají očistnou schopnost pro rozvoj  a naplňování principů a zákonů řádu.

Scházíme se pravidelně na shromážděních k výměně myšlenek a přátelskému posezení, jako ke kompenzaci, nebo k doplňku našeho zaměstnání a rodinného života. Rozšíření řádu je možné po pečlivém výběru osob hledajících. Cesta našich bratří není řízena náboženstvím, ani jinou formou víry. Společná práce a plnění našich cílů nás spojuje v lóžích na planetě zemi.

Řád očekává od svých členů, aktivní přístup ve dvou směrech:

  • pracovat dovnitř se sebou
  • pracovat pro naše blízké lidi.

Tyto dvě funkce by se měly navzájem stimulovat a být vyjádřeny radostí pomáhat druhým.

Jinými slovy, zvýšit lidský charakter.

Proto jsme od prvopočátku spojeni s následujícími přikázáními:

  • navštěvovat nemocné,
  • pomáhat potřebným
  • pochovávat mrtvé
  • vzdělávat sirotky

Samozřejmě, víme, že v naší moderní době veřejnost převzala většinu z toho, co bylo právě zmíněno, přesto :

“Když člověk chce uspět v zlepšení sama sebe a dosáhne prvního cíle, musí se v první řadě starat o to, aby pokračoval po stejné cestě, na kterou se vydal . Toto je tajemství veškerého základního umění. Každý, kdo nemůže dojít ke svému vlastnímu smíření, jen si myslí, že může pomoci někomu jinému. “

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU