Bohemia Lóže č. 1 a Concordia Lóže č. 2 nyní sídlí v Praze. Připravuje se otevření dalších lóží.

České Lóže Odd Fellows jsou organizačně součástí Velkolóže Království dánského, postupem času se předpokládá vznik samostatné Velkolože ČR tak, jak tomu bylo již dříve. Vše závisí na rozšíření myšlenky Řádu v naší republice, na vzniku nových lóží.

  Základem etického cítění členů Odd Fellows  jsou pojmy Přátelství, láska a Pravda. Členové si vzájemně tolerují nejrůznější náboženské či politické postoje, témata náboženství a politiky jsou při zasedání Lóže zakázána. Neznamená to, že by se v rámci vzájemné výměny názorů a vystoupení nemohlo po rituální části zasedání mezi bratry o podobných tématech hovořit.

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky.

Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony.

 Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.

Uvádíme zde optimální – praxí osvědčený fungující rychlý kontakt: e-mailovou adresu na nejvyšší představitele Lóže:concordia@oddfellow.cz

 Concordia Lóže č. 2 , I.O.O.F. České republiky je řádně registrována jako občanské sdružení u MV ČR

číslo účtu: 159912992/0600 (GE Money Bank)

email: concordia@ioof.cz

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU