3.listopadu 2017 byla v Karlových Varech založena první dámská lóže řádu Odd Fellows v České republice,Dorothea č. 1. Stalo se tak po tříleté cestě velkého úsilí, pod vedením Dánské Královské Velkolóže a za obrovské pomoci a podpory lóže Martel č. 4.

Lóže byla pojmenována na památku Anny Dorothey Vévodkyně Kuronské, která patřila k nejvýznamnějším osobnostem evropského diplomatického a společenského života první poloviny devatenáctého století . Nesmazatelně se zapsala také do dějin Karlových Varů.

Naším posláním je  být si navzájem duchovním obohacením a podporou a  věnovat se pomoci  potřebným, zejména nemocným a  osamoceným, v přátelství, lásce a pravdě.

Členství v řádu je svobodnou vůlí každé z nás, neomezující  jakékoli názory nebo náboženské přesvědčení jednotlivce,  s předpokladem víry ve stvořitele.

  • email: dorothea@ioof.cz

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU