Dne 12.10.1996 byla založena Bohemia Lóže č.1. a tím i celý Řád Odd Fellows na našem území.Tato lóže v počátcích sdružovala všechny bratry I.O.O.F. v České republice. Bohemia Lóže č.1 a Concordia Lóže č.2 nyní sídlí v Praze.

České Lóže Odd Fellows jsou organizačně součástí Velkolóže Království dánského, postupem času se předpokládá vznik samostatné Velkolože ČR tak, jak tomu bylo již dříve. Vše závisí na rozšíření myšlenky Řádu v naší republice, na vzniku nových lóží.

 Základem etického cítění členů Odd Fellows  jsou pojmy Přátelství, Láska a Pravda. Členové si vzájemně tolerují nejrůznější náboženské či politické postoje,témata náboženství a politiky jsou při zasedání Lóže zakázána. Neznamená to, že by se v rámci vzájemné výměny názorů a vystoupení nemohlo po rituální části zasedání mezi bratry o podobných tématech hovořit.

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky.

Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony.

 Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.


Bohemia Lóže č. 1 je řádně registrována jako občanské sdružení u MV ČR

e-mail:bohemia@ioof.cz

.

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU